Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ


Çalışmalarına 2008 yılında ARGE laboratuvarı olarak başlayan Genoks, ulusal ve uluslararası platformlarda sunulan birçok bilimsel araştırma yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarında kullanılmak üzere PCR ve RT- PCR tabanlı tanı kitleri ve DNA izolasyon kitleri üretmiştir. Bunlar Ulusal Bilgi Bankası’na kaydedilip Türkiye’nin önde gelen enstitü ve kurumlarınca kullanılmıştır. Genoks, dünyanın en büyük genom merkezi olarak kabul edilen BGI’dan teknoloji transferi yaparak, Türkiye’de ilk defa Yeni Nesil Dizileme (NGS) ile NIPT Testi çalışan laboratuvar ünvanını kazanmıştır. Genoks, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalıklarında mutasyon tarama ve kişiye özgü genetik testler konusunda ABD’de faaliyet gösteren CLIA & CAP akredite laboratuvarlarıyla beraber hizmet sunmaktadır. Bugün itibariyle, başta moleküler genetik olmak üzere, Rh Faktör, Yenidoğan Genetik Tarama, Genetik Taşıyıcılık Tarama, tek gen hastalıkları, metabolik hastalıklar,  nörodejeneratif hastalıklar, oftalmoloji genetiği, spor genetiği, farmakogenetik gibi tüm genetik testleri çalışan, Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsatlı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.